هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس بخش های لردگان
 2. جی آی اس بخش های بردسکن
 3. جی آی اس بخش های شهرستان تربت جام
 4. جی آی اس بخش های شهرستان فراشبند
 5. جی آی اس بخش های شهرستان آبیک
 6. جی آی اس بخش های شهرستان بندرعباس
 7. جی آی اس بخش های شهرستان شهریار
 8. جی آی اس بخش های زرین دشت
 9. جی آی اس بخش های شهرستان آبیک
 10. جی آی اس بخش های شهرستان ثلاث باباجانی
 11. جی آی اس بخش های شهرستان ایجرود
 12. جی آی اس بخش های شهرستان امیدیه
 13. جی آی اس بخش های رودان
 14. جی آی اس بخش های شهرستان بستان آباد
 15. جی آی اس بخش های شهرستان نیشابور
 16. جی آی اس بخش های شهرستان ورزقان
 17. جی آی اس بخش های شهرستان نور
 18. جی آی اس بخش های شهرستان ملایر
 19. جی آی اس بخش های شهرستان ملکان
 20. جی آی اس بخش های شهرستان بهشهر
 21. جی آی اس بخش های شهرستان بروجرد
 22. جی آی اس بخش های درگز
 23. جی آی اس بخش های پاوه
 24. جی آی اس بخش های شهرستان یزد
 25. جی آی اس بخش های شهرستان آبدانان
 26. جی آی اس بخش های شهرستان آزاد شهر
 27. جی آی اس بخش های شهرستان نهبندان
 28. جی آی اس بخش های شهرستان تربت حیدریه
 29. جی آی اس بخش های شهرستان هندیجان
 30. جی آی اس بخش های شهرستان ایوان
 31. جی آی اس بخش های شهرستان همدان
 32. جی آی اس بخش های آبادان
 33. جی آی اس بخش های شمیرانات
 34. جی آی اس بخش های ثلاث باباجانی
 35. جی آی اس بخش های شهرستان قوچان
 36. جی آی اس بخش های سراوان
 37. جی آی اس بخش های شهرستان رزن
 38. جی آی اس بخش های امیدیه
 39. جی آی اس بخش های شهرستان تالش
 40. جی آی اس بخش های شهرستان دیواندره
 41. جی آی اس بخش های ری
 42. جی آی اس بخش های شهرستان فریمان
 43. جی آی اس بخش های شیروان و چرداول
 44. جی آی اس بخش های شهرستان بستان آباد
 45. جی آی اس بخش های تیران و کرون
 46. جی آی اس بخش های جاجرم
 47. جی آی اس بخش های شهرستان اهواز
 48. جی آی اس بخش های جم
 49. جی آی اس بخش های شهرستان دزفول
 50. جی آی اس بخش های شهرستان شیروان
 51. جی آی اس بخش های شهرستان چناران
 52. جی آی اس بخش های شهرستان تربت حیدریه
 53. جی آی اس بخش های شهرستان کرمان
 54. جی آی اس بخش های اسکو
 55. جی آی اس بخش های شهرستان فردوس
 56. جی آی اس بخش های شهرستان اشنویه
 57. جی آی اس بخش های تاکستان
 58. جی آی اس بخش های شهرستان دهلران
 59. جی آی اس بخش های شهرستان اقلید
 60. جی آی اس بخش های بیرجند
 61. جی آی اس بخش های پیرانشهر
 62. جی آی اس بخش های شهرستان بروجرد
 63. جی آی اس بخش های شهرستان اهر
 64. جی آی اس بخش های شهرستان اردکان
 65. جی آی اس بخش های شهرستانها
 66. جی آی اس بخش های شهرستان امیدیه
 67. جی آی اس بخش های شهرستان اشنویه
 68. جی آی اس بخش های شهرستان شیروان و چرداول
 69. جی آی اس بخش های شهرستان تربت حیدریه
 70. جی آی اس بخش های شهرستان ایرانشهر
 71. جی آی اس بخش های شهرستان چاراویماق
 72. جی آی اس بخش های سمیرم
 73. جی آی اس بخش های شهرستان ایلام
 74. جی آی اس بخش های شهرستان منوجان
 75. جی آی اس بخش های شهرستان صومعه سرا
 76. جی آی اس بخش های دشتی
 77. جی آی اس بخش های جاسک
 78. جی آی اس بخش های شهرستان بهار
 79. جی آی اس بخش های سربیشه
 80. جی آی اس بخش های شهرستان بندرعباس
 81. جی آی اس بخش های شهرستان تفت
 82. جی آی اس بخش های شهرستان دیلم
 83. جی آی اس بخش های شهرستان نیشابور
 84. جی آی اس بخش های پاکدشت
 85. جی آی اس بخش های شهرستان مبارکه
 86. جی آی اس بخش های شهرستان کاشمر
 87. جی آی اس بخش های شهرستان سلماس
 88. جی آی اس بخش های جلفا
 89. جی آی اس بخش های شهرستان سیرجان
 90. جی آی اس بخش های شهرستان دیلم
 91. جی آی اس بخش های بم
 92. جی آی اس بخش های استهبان
 93. جی آی اس بخش های شهرستان رامهرمز
 94. جی آی اس بخش های زابل
 95. جی آی اس بخش های شهرستان ممسنی
 96. جی آی اس بخش های شهرستان طارم
 97. جی آی اس بخش های دماوند
 98. جی آی اس بخش های شهرستان زرند
 99. جی آی اس بخش های شهرستان قیر و کارزین
 100. جی آی اس بخش های بندر ماهشهر